Hovedsiden
 
Om Canada
 
Kostnader
 
Studentvisum
 
Student kontor
 
Levekostnader i Canada InnlosjeringStipender og priser Andre stipender
 
FINN EN SKOLE
 
Velg en skole og klikk på GO.
-- or --

Advanced Search

 
Dersom du er usikker
mht.hvilken skole du skal velgeklikk her.
 
      
 

Ønsker du  mer informasjon om arrangementer i regi av CECN i Norge, kan du registrere deg her.

Kostnader
 

Utdanning i Canada er konkurransedyktig på pris

Utenlandsstudenter kan spare penger på å legge studiene til Canada. En undersøkelse fra 2003 viste for eksempel at canadiske universiteter hadde de rimeligste skolepengene for internasjonale studenter. Undersøkelsen ble foretatt av foreningen for Commonwealth universiteter. Skolepengene i USA er dessuten mer enn 30 prosent høyere på offentlige institusjoner enn hva de er i Canada. På private universiteter er skolepengene mer enn dobbelt av hva som er vanlig nivå i Canada. Tar du også i betraktning levekostnader blir det enda gunstigere å velge Canada som studieland.

Utenlandsstudenter, 2006-2007 skolepenger, filologiske fag og realfag (per år)

Provins

Bachelor

Master

Newfoundland and Labrador $8,780 $1,896 - $3,549

Prince Edward Island

$8,970

$4,854 - $7,281

Nova Scotia

$8,233 - $14,349

$5735 - $19,467

New Brunswick

$7,843 - $12,810

$7,260 - $9,384

Quebec

$10,068 - $12,930

$9,078 - $20,000

Ontario

$6,900 - $16,800

$5,650 - $26,764

Manitoba

$5,573 - $8,283

$4,170 - $7,937

Saskatchewan

$8,489 - $11,482

$2,000 - $7,078

Alberta

$8,000 - $15,767

$5,500 - $21,546

British Columbia

$9,248 - $17,667

$2,600 - $33,667

i norsk kroner (1 CAD=5.045 NOK)
Source: Statistics Canada

Lær mer om Canada: Levekostnader »