Hovedsiden
 
Om Canada
 
Kostnader
 
Studentvisum
 
Student kontor
 
 
FINN EN SKOLE
 
Velg en skole og klikk på GO.
-- or --

Advanced Search

 
Dersom du er usikker
mht.hvilken skole du skal velgeklikk her.
 
      
 

Ønsker du  mer informasjon om arrangementer i regi av CECN i Norge, kan du registrere deg her.

Student kontor // Sykeforsikring
 

Alle internasjonale studenter i Kanada må ha sykeforsikring. Hvordan internasjonale studenter dekkes av det offentlige helsestellet varierer fra provins til provins. I de provinsene der studentene ikke dekkes av det offentlige helsevesenet er det nødvendig å ordne med sykeforsikring på egenhånd.  

Kanadisk sykeforsikring for internasjonale studenter (tm)

Canadian Education Centre Network (CECN) samarbeider med forsikringsselskapet Ingle International om å tilby helse- og sykeforsikring til internasjonale studenter.

Ingle International tilbyr komplette løsninger såvel som supplement til det offentlige helsetilbudet i de provisner der internasjonale studenter allerede til en viss grad er dekket.
Alle forsikringer inkluderer "alltid åpen" service for studenter. Dekning for sykehus- og legebesøk, luftambulanse, medisin på resept, tannlege ved ulykker ol., juridisk og diplomatisk støtte, assistanse ved tap av viktige dokumenter, og mye mer. 

Klikk her for mer informasjon om Kanadisk helse - og sykeforsikring for internasjonale studenter (tm).

Lenker til mer informasjon om helsetilbudet i de ulike provinsene og UHIP®

Helsetilbudet i provinsene:

Alberta
Ontario
British Columbia
Saskatchewan
Manitoba
Québec
New Brunswick
Nova Scotia
Prince Edward Island
Newfoundland & Labrador
Yukon
Northwest Territories
Nunavut

University Health Insurance Plan (UHIP®)