Hovedsiden
 
Om Canada
 
Kostnader
 
Studentvisum
 
Student kontor
 
Prosedyre for hvordan Hyppig forekommende spørsmål
 
FINN EN SKOLE
 
Velg en skole og klikk på GO.
-- or --

Advanced Search

 
Dersom du er usikker
mht.hvilken skole du skal velgeklikk her.
 
      
 

Ønsker du  mer informasjon om arrangementer i regi av CECN i Norge, kan du registrere deg her.

Studentvisum
 

VISUM

Avhengig av hvilket land du er fra og hvilket studie du skal gjennomføre, kan du trenge:

  • visum
  • studentvisum
  • både studentvisum og visum
  • eller, ingen av delene
  • Midlertidig oppholdstillatelse
  • For studenter i Quebec, CAQ (Quebec Application Certificate)

Hva som er nødvendig dokumentasjon avhenger av fødeland, studieopplegg og studiets lengde:

  • Alle studieopplegg som varer opp til 6 måneder: studentvisum ikke påkrevet 
  • Studieopplegg som varer lenger enn 6 måneder krever studentvisum

Midlertidig oppholdstillatelse kan kreves avhengig av fødeland. Se liste over de land hvor midlertidig oppholdstillatelse kreves av Citizenship and Immigration Canada.  Ytterligere opplysninger om prosedyre for søknad om studentvisum finnes på Citizenship and Immigration Canada sin hjemmeside.

BEMERK: Visum avhenger av hvilket land du er fra. Se listen nedenfor over de landene hvor besøksvisum er nødvendig, gitt av Citizenship and Immigration Canada. For ytterligere informasjon om prosedyren for å søke om student visum, se: Citizenship and Immigration Canada’s web site. A Step by Step Guide Prosedyre for hvordan du oppnår studentvisum.

Studentvisum - Helsesjekk - Sykeforsikring

Studentvisum (Study Permit) Nytt fra 28. juni, 2002)

Alle som ønsker å studere i Kanada må søke om studentvisum. Det er The Canadian High Commission i London som utsteder dette visumet. Man kan ikke søke før før man har fått endelig opptaksbevis fra lærestedet i Kanada og økonomisk garanti (den fra Statens Lånekasse er tilstrekkelig). I tillegg til dette krever High Commission at du legger ved 2 passbilder, kopi av passet og et gebyr på 125 kanadiske dollar. Behandlingstid er 4-6 uker, det er derfor viktig å søke så snart man kan. Manglende dokumentasjon eller f.eks. at man har glemt å underskrive søknaden forlenger behandlingstiden. Det lønner seg å gjennomgå søknaden nøye og se etter at alle vedlegg er med. The High Commission anbefaler på det sterkeste at ingen bestiller reise før de har mottat visumet.

Søknaden kan du få ved å ta kontakt med den kanadiske ambassaden i Oslo

Dersom du ikke er norsk statsborger kan det hende at du må ha et besøksvisum i tillegg til studentvisumet, ta kontakt med den kanadiske ambassaden for mer informasjon.

Skal du skal studere i Quebec må du i tillegg sende en søknad til L’immgration du Québec.

Søknaden heter "Application for a Quebec Acceptance Certificate for studies" eller "Demande de Certificat d’Acceptation du Québec pour études". Vanligvis sender skolen med en søknad samtidig som de sender opptaksbevis. Gjør de ikke det kan du enten henvende deg til den kanadiske ambassaden i Oslo eller til L’immigration Québec hvor du kan laste ned søknaden. Søknaden skal sendes til Quebec sammen med opptaksbevis og behandlingsbegyr.

Helsesjekk

De som skal til Kanada for å studere eller arbeide med helsefag, kan bli bedt om å legge ved en helseattest for å få visum. Dette skal ikke gjøres før søknaden sendes, men eventuelt i etterkant dersom The High Commission ber om det. Det er kun to leger i Norge som kan skrive ut. Disse er:

Kjelle E Langak
H. Heyerdalsgate 1
0160 Oslo
Tel: + 47 22 00 81 10

og
Elizabeth Reidl-Christensen
Øvregate 11
5003 Bergen
Tel: + 47 55 31 53 70

Se også: Designated Medical Doctors 

Sykeforsikring

Det er viktig å sette seg godt inn i reglene for sykeforsikring før et utenlandsopphold. Før avreise bør man ta kontakt med Folketrygdkontoret for utenlandssaker(FFU)

Folketrygdkontoret for utenlandssaker

Postboks 8138 Dep.
0033 Oslo
Norge
Tel: +47 810 59 338
E-post:
ffu@trygdeetaten.no

Besøksaderesse:
Havnelageret, Langkaia 1, Oslo.
Oppgang B, 9. etasje.

De fleste som studerer i Kanada må ha egen helseforsikring gjennom lærestedet. Informasjon om dette får du ved å ta direkte kontakt med skolen.

Unntak for: Quebec og Ontario

Fra og med år 2000 er norske studenter som skal studere i provinsen Ontario fritatt fra ordningen om sykeforsikring. Dette betyr at de ikke trenger å betale NOK 4.400, slik tidligere praksis har vært.

Provinsen Quebec har også egne regler om stønad til helsetjenester for studenter fra Norge. Informasjon om dette på FFUs hjemmesidet(se over).

 

.


 

 

Lær mer om Kanada: Prosedyre for å få studentvisum»