Trang chủ
 
Thông tin Canađa
 
Tài chính
 
Xin Visa
 
Các dịch vụ cho sinh viên
 
Bảo hiк̉m y tќ  Lữ hànhThẻ giảm giá   
Tìm trường
Chọn loại trường và click “Go”
-- or --

Chúc năng Tìm kiếm tiên tiến

Không biết chọn loại nào?Click tại đây.

Để có thêm thông tin về các sự kiện của CECN trong khu vực của bạn, Đăng ký ngay.

Các dịch vụ cho sinh viên
 

Hệ thống Giáo dục Canada cung cấp một số dịch vụ để giúp du học sinh trong thời gian học tập tại Canada như:

IOM Tổ chức di dân quốc tế

Dịch vụ bảo hiểm y tế

Giảm giá lữ hành

 

 

 

 

Thêm thông tin về Canada: Bảo hiểm y tế »