Trang chủ
 
Thông tin Canađa
 
Tài chính
 
Xin Visa
 
Các dịch vụ cho sinh viên
 
Giá sinh hoạt ở Canada Chỗ ởHọc bổng Hỗ trợ tài chính
Tìm trường
Chọn loại trường và click “Go”
-- or --

Chúc năng Tìm kiếm tiên tiến

Không biết chọn loại nào?Click tại đây.

Để có thêm thông tin về các sự kiện của CECN trong khu vực của bạn, Đăng ký ngay.

Tài chính
 

Học tập ở Canada không phải là miễn phí, nhưng có thể trang trải được. Giá trung bình đối với học sinh nước ngoài trong một năm học (8 tháng) trong chương trình khoa học tự nhiên hay văn khoa là 11,903 đô la Canada.

Du học sinh quốc tế có thể tiết kiệm đáng kể chi phí khi theo học ở Canada. Ví dụ, theo một kết quả khảo sát thực hiện bởi Hiệp hội Đại học của Khối Thịnh vượng chung (Assiciation of Commonwealth Universities) thực hiện vào năm 2003, Canada là nơi có học phí thấp nhất cho du học sinh so với các nước Anh, Úc và New Zealand. Ngoài ra, học phí các trường Đại học công lập tại Mỹ cao hơn 1/3 so với học phí Đại học Canada, trong khi học phí các Đại học tư cao hơn gấp đôi. Thêm vào chi phí sinh hoạt thấp của Canada chúng ta càng thấy rõ hơn lợi thế này.   

Học sinh quốc tế, học phí niên học 2006 - 2007,
các chương trình về khoa học và nghệ thuật phổ thông (Đơn vị: Đôla Canada)

Province

Undergraduate

Graduate

Newfoundland and Labrador

$8,780

$1,896 - $3,549

Prince Edward Island

$8,970

$4,854 - $7,281

Nova Scotia

$8,233 - $14,349

$5,735 - $19,467

New Brunswick

$7,843 - $12,810

$7,260 - $9,384

Quebec

$10,068 - $12,930

$9,078 - $20,000

Ontario

$6,900 - $16,800

$5,650 - $26,764

Manitoba

$5,573 - $8,283

$4,170 - $7,937

Saskatchewan

$8,489 - $11,482

$2,000 - $7,078

Alberta

$8,000 - $15,767

$5,500 - $21,546

British Columbia

$9,248 - $17,667

$2,600 - $33,667

Nguồn: Thống kê Canada

Thêm thông tin về Canada: Giá sinh hoạ̣t »